Şirketler Tarafında
Tersine Beyin Göçü İçin Ne Yapılabilir?

Aynı coğrafyada yaşamak, aynı dili konuşmak birbirimizi anlamak için her zaman yeterli olmayabilir. Ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmeler kuşakların düşünce yapılarının, yaşam tarzlarının, tutum ve davranışlarının farklılaşmasında önemli bir role sahiptir. Kuşakların tutum ve davranışlarındaki bu farklılaşma özellikle çalışma hayatlarında kendini belli eder. Genç̧ ve yaşlı kuşaklar arasında yaşanan iletişim kopuklukları ve anlaşmazlıklar sebebiyle ortaya çıkan kuşak çatışmaları iş hayatında karşılaşılan problemlerdir. Her kuşak kendi hikayelerini, gerçekliklerini ve duygularını bir sonraki kuşağa miras olarak bırakır bu nedenle bir ülkenin kendini gerçekleştirmesi ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi kuşakların kendinden önceki ve sonraki kuşağı anlaması gerekir. Anlaşılmak isteyip anlaşılmayan, sesini duyurmak isteyip duyuramayan genç kuşak şu an çözümü kendi ülkesinden göç ederek aramaktadır. 

Eskiye göre kuşak farkının daha belirgin olduğu güncel düzende, değerlerin ve bakış açılarının çatışmadığı, deneyimlerin ve bilginin daha destekleyici bir şekilde paylaşıldığı bir iş ortamının yaratılması tüm kuşaklar adına daha verimli ve faydalı olacaktır. Özellikle işletmelerin yönetim süreçlerindeki tek tip uygulamaları genç kuşağın iş değerlerine uymadığı için bazı köklü değişikliklere gidilmelidir. İşletmeler yönetim süreçlerinde köklü değişikliklere gitmediği sürece genç yetenekler ülkemizden gitmeye devam edecektir.

Ülkemiz için ciddi bir sorun haline gelen genç beyin göçüne gereken önemin gösterilmediği veya gösterilmesinde geç kalındığı aşikâr ancak tersine beyin göçünün gerçekleşmesi için her zaman birden fazla çözüm düşünebiliriz. Bizler ekip olarak beyin göçünün yıllar içindeki hızla artışına sebep olan ve ileride sebep olacak sorunların önüne geçmek adına, globaldeki genç Türk yetenekleri Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle buluşturuyor, şirketlerin yeni nesil genç yeteneklerle iletişimini profesyonel bir platformda sağlıyoruz.  Kendi neslimizin sıkıntılarını anlayıp analiz ederek yollar geliştiriyor ve Türkiye’nin refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayarak tersine beyin göçünü destekleyecek aksiyonlar alıyoruz. Tersine beyin göçünün üzerinde duran ve buna önem veren şirketlerle yaptığımız iş birliklerimizi sizler için 3 ana başlık altında maddelendirdik.

1- İşe Alım ve Yetenek Programlarınızın Duyurusu 📢: Yurt dışında okuyan genç Türk yeteneklere iş ve staj ilanlarınızın ve yetenek programlarınızın duyurusunu yaparak işveren markası bilinirliğinizi yurt dışında okuyan genç Türk yetenekler özelinde arttırabilirsiniz.

  • Sosyal Medya Kanalları 💻
  • Whatsapp Grupları 📱
  • E-mailing  📧

2- İşe Alım ve Yetenek Programı Tasarımı 📑: Yurt dışında okuyan genç Türk yetenekler için markanıza özel işe alım ve yetenek programı tasarlayabiliriz.

3- Etkinlikler 🔖: Online ve Offline olarak düzenlediğimiz profesyonel etkinlikler aracılığıyla yurt dışında okuyan genç Türk yeteneklerle bir araya gelerek yeteneklerin şirketinize katılımını sağlayabilirsiniz.

  • Great Talks: C- Level Sohbet 💬
  • Great Mock: Mock Interview 📼
tr_TR