Beyin Göçünden Beyin Kazancına 🌍
Tersine Beyin Göçüne Neden İhtiyacımız Var?

Her geçen yıl uluslararası öğrenci hareketliliği artıyor ve veriler herkesin bundan faydalandığını gösteriyor. Nitelikli genç yetenekler, gelişmekte olan ülkelerini “beyin göçü” yoluyla en iyi yeteneklerinden mahrum bırakmak yerine, küresel çapta nitelikli insan sermayesi havuzu oluşturarak “beyin kazanımına’’ olanak sağlıyor. 

 

Büyüyen nitelikli genç yetenek sermayesi havuzundan hem göç veren hem de göç alan ülkeler karşılıklı bir şekilde yararlanabilmelidir çünkü bir ülkenin kendi araştırma kapasitesini oluşturabilmesi için uluslararası yeteneklere ihtiyacı vardır. Bu uluslararası hareketlilikteki yetenek ağı tartışmasız bir kamu yararıdır: küresel konularda iş birliği yapmak ev sahibi ülkeye de diğer ülkelere de fayda sağlayan nitelikli genç yetenek sermayesi oluşturur. Bu nedenle, genç yeteneklerin beyin göçü ve akabinde tersine beyin göçü herkes için bir beyin kazanımı olarak görülmelidir.

 

Beyin göçü yapan nitelikli genç yeteneklerin iş ağlarına, inovasyona ve teknoloji transferlerine katılımı beyin göçünün olumlu bir etkisidir. Ancak beyin göçünün olumlu bir güç olabilmesinin yolu, nitelikli genç yeteneklerin kendi ülkelerine geri dönmesidir yani tersine beyin göçü. Geri dönenlerin yurtdışındayken edindikleri ek bilgi ve finansal sermaye, özellikle teknolojik benimseme, girişimcilik ve üretkenlik için önemli faydalar sağlar. Geri dönüş kararları ise anavatandaki ekonomik ve politik duruma bağlıdır. Bu nedenle ülkemizden verdiğimiz beyin göçünün yine ülkemize fayda sağlayabilmesi için beyin göçünü destekleyecek ama aynı zamanda kalıcı olmaması adına tersine beyin göçünü de ele alacak politikaların artırılmalıdır.

 

Örneğin Tayland hükümeti, profesyonel yeteneklerin kendi ülkesindeki pozisyonlarına geri dönüşünü teşvik etmek için son birkaç on yılda ‘Ters Beyin Göçü Projesi’ni uyguluyor. Bu profesyoneller aynı zamanda hem çok yetenekli hem de deneyimli olmanın yanı sıra çok fazla deneyime sahip olmayan ancak umut verici araştırma potansiyeline sahip yeni mezunları işe alarak teknoloji transferini kolaylaştırmak ve koordine etmek için kullanılmıştır. Proje, daha fazla sayıda genç yeteneğin bu fırsata çekilmesini sağlamak için güçlü teşvikler içermektedir. Teşvikler parasaldır veya hizmetler ve yardım yoluyla sağlanır. Örneğin, özel projelere katılımı sağlamak için farklı türlerde hibeler sunulmaktadır. 

 

Kendi ülkemizde de yerel araştırma merkezlerine ve kurumlarına yatırımları artırarak ve araştırmacıları yeterince destekleyerek beyin göçünün olumsuz etkileri azaltılabilir, böylece tersine beyin göçü ile beyin kazanımı teşvik edilebilir. Buna ek olarak, genç yeteneklerimiz eğitimlerini tamamladıktan, eğitim aldıkları ülkede veya üçüncü bir ülkede kısa bir süre çalıştıktan sonra geri dönmelerini teşvik eden göç programları ve düzenlemelere önem verilmelidir.

tr_TR